Grafické zpracování a návrhy

V této sekci Vám nabízíme:
 • Předtisková příprava dat
 • Skenování a retuš
 • Grafické návrhy
 • Renovace a fotomontáže
 • Sazba a zlom
 • Vizualizace
 • Nátisky
 • Makety
Vaše grafické návrhy realizujeme pomocí kvalitních nástrojů:
 • Adobe CS 5
 • Adobe Acrobat X Pro
 • Corel Draw X5